រដ្ឋាភិបាល​នឹង​ចំណាយ​ $១០០ ​លាន​ ឧបត្ថម្ភ​ធន​អគ្គិសនី

រដ្ឋាភិបាល​គ្រោង​ចំណាយ​ប្រាក់​ ១០០ ​លាន​ដុល្លារ​ សម្រាប់​ការឧបត្ថម្ភធន​តម្លៃ​ថាមពល​អគ្គិសនី​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២០​។ ក្នុង​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​ស្តីពី​វឌ្ឍនភាព​ជាតិ និង​ការបែងចែក​ភាគលាភ​ប្រកប​ដោយ​សមធម៌​របស់​អង្គភាព​​អ្នកនាំពាក្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​លោក ហាវ រតនៈ ប្រតិភូ​រដ្ឋាភិបាល​ទទួល​បន្ទុក​ជា​អគ្គនាយក​​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ថវិកា​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ថ្លែងថា​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០ រដ្ឋាភិបាល​តាមរយៈ​អគ្គិសនី​កម្ពុជា​គ្រោង​នឹង​ចំណាយ​ប្រាក់​កាន់តែ​ច្រើន​សម្រាប់​ការឧបត្តម្ភ​ធន់​។ លោក​បន្តថា​កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៨ រដ្ឋាភិបាល​បាន​ចំណាយ​ក្នុង​រង្វង់ ​៥០ ​លាន​ដុល្លារ​។ …

ធូ វិរៈ
https://bit.ly/2OXBijv