គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​កូ​វី​ដ​-១៩

​សម្តេច​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា​បាន​លើក​ឡើង​ថា​ ពេលវេលា​កំណត់​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០៣០​ ដើម្បី​សម្រេច​បាន​គោលដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​ (SDGs)​ ប្រហែលជា​ចាំបាច់​ត្រូវ​កំណត់​ឡើង​វិញ​ពីព្រោះ​វឌ្ឍនភាព​នៃ​របៀបវារៈ​បាន​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វី​ដ​-១៩​ ។​ …​

ស៊ន​ សារ៉ាត់
https://www.khmertimeskh.com/50768526/sustainable-goals-target-pushed-back/