ប្រទេសស៊ុយអែតផ្តល់មូលនិធិសង្គ្រោះកូវីដ​-១៩ ដល់ប្រទេសកម្ពុជា

ស្ថានទូតស៊ុយអែតបានប្រកាសនូវកញ្ចប់ឆ្លើយតបសង្គ្រោះកូវីដ​-១៩ សម្រាប់គាំទ្រដល់សហគមន៍ជនបទនៅកម្ពុជាតាមរយៈសកម្មភាពដាំដើមឈើ។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50776808/sweden-grants-covid-19-relief-funds-to-cambodia/