​ប្រទេស​ស៊ុ​យ​អែ​ត​គាំទ្រ​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​បរិស្ថាន​ និង​សមភាព​យេ​ន​ឌ័​រ​កម្ពុជា

​គាំទ្រ​ដោយ​ស្ថានទូត​ស៊ុ​យ​អែ​ត​នៅ​ភ្នំពេញ​ និង​យូ​អិន​ឌី​ភី​ ក្រសួងបរិស្ថាន​និង​ក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​បាន​ផលិត​សម្ភារៈ​សិក្សា​ស្តី​ពី​បរិស្ថាន​សម្រាប់​និស្សិត​កម្ពុជា​។​ ការ​អប់រំ​សិស្ស​អំពី​ការ​កាត់​បន្ថយ​ការ​ប្រើ​ប្លា​ស្ទិ​ច​តែ​មួយ​ដង​ និង​ការ​អនុវត្ត​បរិស្ថាន​ដទៃ​ទៀត​នឹង​ជួយ​ឱ្យ​មាន​និរន្តរភាព​ទៅ​អនាគត​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://www.khmertimeskh.com/50769430/sweden-supports-cambodia-environmental-awareness-gender-equality/