ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែដធ្វើបទបង្ហាញពីឱកាសពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជា

សហគមពាណិជ្ជកម្មស៊ុយអែដ-ថៃត្រូវបានផ្តល់ឱកាសដ៏កម្រមួយដើម្បីស្វែងយល់ពីបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកស្រី Anna Maj Hultgård ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែដប្រចាំនៅកម្ពុជា។ …

Joakim Persson
http://scandasia.com/swedens-ambassador-presents-cambodia-business-opportunities/