ក្រុមហ៊ុន​នាំចេញ​អង្ករ​ថា​ កម្ពុជា​នៅ​តែ​អាច​នាំចេញ​អង្ករ​ទៅ​អឺរ៉ុប​ដោយ​រួច​​ពន្ធ

​ក្រុមហ៊ុន​នាំចេញ​អង្ករ​កម្ពុជា​អាច​​បន្ត​ការ​នាំ​ចេញ​អង្ករ​ទៅ​ទីផ្សារ​​អឺរ៉ុប​ដោយ​រួច​ពន្ធ​​បន្ត​ទៀត​ តាម​រយៈ​​ការ​លក់​អង្ករ​ពាក់​កណ្តាល​សម្រេច​ទៅ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​​រោង​ម៉ា​ស៊ីន​នៅ​​អឺ​រ៉ុប​ជំនួស​​វិញ ​ដោយ​សារ​ថា ​អង្ករ​ពាក់​កណ្តាល​សម្រេច​ពី​កម្ពុជា​នៅ​អាច​​​នាំ​ចូល​ទៅ​អឺរ៉ុប​ក្នុង​​អត្រា​ពន្ធ​សូន្យ។​ នេះ​បើយោង​តាម​ការ​លើក​ឡើង​​ពី​អ្នក​ជំនាញ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ស្រូវ​-អង្ករ ​១ ​រូប​។ …

ហ៊ គឹមសាយ
https://bit.ly/2T8awWp