​ទំនិញ​ធ្វើ​ដំណើរ​ជាប់ពន្ធ​ជា​ថ្មី​ ក្រោយ​ GSP​ ផុត​សុពលភាព​

​សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា​ (GMAC)​ បាន​ជូនដំណឹង​ដល់​អ្នក​នាំ​ចូល​ និង​អ្នកបញ្ជា​ទិញ​ផលិតផល​ធ្វើ​ដំណើរ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ទៅ​អា​មេ​រិ​ក​នឹង​ត្រូវ​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​បង់ពន្ធ​នាំ​ចូល​ឡើង​វិញ​ ដោយសារ​តែ​កម្មវិធី​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​ទូទៅ​ (GSP)​ របស់​អា​មេ​រិ​កបាន​ផុត​សុពលភាព​ បន្ទាប់​បាន​ផ្តល់​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៦​ និង​ត្រូវ​រង់ចាំ​សភា​អា​មេ​រិ​ក​ផ្ដល់​សុពលភាព​ឡើង​វិញ​ក្នុង​ពេល​ឆាប់ៗ​ខាង​មុខ​នេះ​។​ …

ម៉ៃ គុណមករា
https://bit.ly/3s8CC5U