ក្រសួង​បន្ត​ណែនាំ​ឱ្យ​លើកទឹកចិត្ត​សិស្ស​ រៀន​តាម​អនឡាញ​ជាប្រចាំ

ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា​បន្ត​ណែនាំ​ដល់​លោកគ្រូ​អ្នកគ្រូ មាតាបិតា អ្នកអាណាព្យាបាល​សិស្ស​ឱ្យ​ចូលរួម​ជំរុញ និង​លើកទឹកចិត្ត​សិស្សានុសិស្ស​តាម​គ្រប់​រូបភាព​ ដើម្បី​ឱ្យ​ពួកគេ​អាច​បន្ត​ការសិក្សា​តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិចត្រូនិក​បាន​ជាប់​ជាប្រចាំ​តាមរយៈ​ការចូល​ប្រើប្រាស់ និង​ទាញយក​មេរៀន​ពី​គេហទំព័រ​ និង​បណ្តាញ​សង្គម​ដែល​ក្រសួង​បាន​បង្កើតឡើង​។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/3yMb7lC