ត្រី​រាប់តោន​ងាប់​ក្នុង​ស្ទឹង​ ស្រុក​ជ័យសែន

មន្ត្រី​ជំនាញ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ស្តង់ដារ​កម្ពុជា​បាន​ទៅ​ពិនិត្យ​ទីតាំង​រោងចក្រ​ក្រុមហ៊ុន​ចិន និង​ទឹក​ស្ទឹងសែន​នៅ​ក្នុង​ស្ទឹង ស្រុក​ជ័យសែន ខេត្ត​ព្រះវិហារ​ក្រោយ​ពី​រក​ឃើញ​មាន​ត្រី​រាប់​តោន​បាន​ងាប់​នៅ​ក្នុង​រដូវក្ដៅ​ហើយ​ត្រូវ​បាន​អ្នក​ជំនាញ​សន្និដ្ឋាន​ជា​ជំហាន​ដំបូង​ថា​មូលហេតុ​ដែល​ត្រី​ងាប់​បណ្តាល​មកពី​ទឹក​ខ្វះ​អុកស៊ីហ្ស៊ែន។ …

ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/2o8C7tw