អ្នក​រចនា​ខាង​បច្ចេកវិទ្យា​ គ្រោង​នឹង​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​សម្រាប់​មន្ទីរពេទ្យ​

អ្នកសរសេរ​កម្មវិធី​កំុ​ព្យូ​ទ័​រ​ គង់​ ដា​វិ​ន​ ទើបតែ​ត្រឡប់​មក​ពី​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិច​ ដែល​ជា​កន្លែង​លោក​បាន​ឈ្នះ​ចំណាត់ថ្នាក់​ទី​២​ ក្នុង​កម្មវិធី​ម៉ា​យ​ក្រូ​សូ​ហ្វ​ នៅ​រដ្ឋ​តិច​សាស​។​ លោក​បាន​ចូលរួម​ការ​ប្រកួត​ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ​កាលពី​ឆ្នាំ​មុន​ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ឈ្នះ​រង្វាន់​អ្វី​ទេ​ បើទោះ​បី​ជា​ការ​ប្រកួត​នេះ​បាន​ផ្តល់​ជា​បទ​ពិសោធន៍​សម្រាប់​រូប​លោក​ពេល​ ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ​។​…

​នៅ​ពេល​អនាគត​ លោក​រំពឹង​ទុក​ថា​ នឹង​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​មួយ​ដើម្បី​ផ្ទុក​កំណត់​ត្រា​អ្នកជម្ងឺ​ ជា​ឌី​ជី​តល នៅ​តាម​មន្ទីរពេទ្យ​ ​។​ លោក​ បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ ប្រព័ន្ធ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​អ្នកជម្ងឺ​ តាម​ឌី​ជី​តល​នេះ​ នឹង​ជួយ​កែ​លម្អ​ប្រព័ន្ធ​សុខភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ឱ្យ​កាន់តែ​ប្រសើរ​ឡើង​។​

ហ៊ាន សុជាតា
http://www.voacambodia.com/content/tech-designer-hopes-to-create-better-data-system-for-hospitals/2930672.html