ក្រុមហ៊ុន​បច្ចេកវិទ្យា​ទទួល​បាន​ចំណែក​ដ៏​ធំ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​

​ធុរកិច្ច​នានា​កំពុង​បង្កើត​វេទិកា​ស៊ីជម្រៅ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ចំណែក​ពាណិជ្ជកម្ម​អេ​ឡិច​ត្រូ​និក​ដែល​កំពុង​រីក​ចម្រើន​នៅ​កម្ពុជា​ ខណៈ​ដែល​ការ​ប្រកួតប្រជែង​នឹង​ភាព​លេចធ្លោ​របស់​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​។​ …​

Husain Haider
https://www.khmertimeskh.com/50816980/tech-firms-taking-larger-slice-of-the-nations-e-commerce-pie/