សាលាដំបូង​ជំនុំ​ជម្រះ​ពី​រឿង​ក្តី​ឃាតកម្ម​សង្ឈកម្ពុជា​ក្រោម

សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​បើក​សវនាការ​ជំនុំ​ជម្រះ​អតីត​សាមណេរ​ម្នាក់​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ចាក់​សម្លាប់​ព្រះសង្ឃ​កម្ពុជា​ក្រោម​មួយ​អង្គ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​សាមគ្គីរង្សី​កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៥។ …

ប៊ុត រស្មីគង្គា
http://bit.ly/1GikV6f