បណ្តាញទូរ​គម​នា​គម​បាន​ពង្រីង​ដល់​ ២៦,​ ០០០​ គីឡូម៉ែត្រ​

ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ចំនួន៣បានផ្តល់ការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញទូរគមនាគមនៅនឹងកន្លែងចំនួន ២៦,០០០ គីឡូម៉ែត្រត្រឹមខែមិថុនា នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានប្រកាសកាលពីម្សិលមិញរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមនៅលើគេហទំព័រហ្វេសបុករបស់ខ្លួន។ …

ក្រុមការងារភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
http://www.phnompenhpost.com/business/telecom-backbone-now-extends-over-26000km