សេវា​រថយន្តក្រុង​ឆ្លងកាត់​ប្រទេស​ថៃ​-​ឡាវ​-​វៀតណាម​ ត្រូវ​បាន​គ្រោងទុក​

​ក្រុមហ៊ុន​ដឹក​ជញ្ជូន​រដ្ឋ​ Transport​ Co​ របស់​ប្រទេស​ថៃ​ គ្រោង​នឹង​ដំណើរការ​សេវា​រថយន្តក្រុង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ដំបូង​គេ​ ជាមួយនឹង​ប្រទេស​ឡាវ​ និង​ប្រទេស​វៀតណាម​ បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​លើ​សេវា​ឆ្លងកាត់​ប្រទេស​របស់​ខ្លួន​។​…

​សេវា​ទៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ រត់​ពី​ទីក្រុង​បាងកក​ តាម​រយៈ​ច្រក​ប៉ោយ​ប៉ែ​ត​ ទៅ​ខេត្ត​សៀម​រាប​ និង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។​…​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Today
http://www.todayonline.com/world/asia/thai-lao-vietnamese-bus-service-planned