ថៃ ​បាន​លុប​ចោល​កូតា​ជើង​ហោះហើរ​ជាមួយ​កម្ពុជា

ថៃបានលុបចោលកូតាជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានយល់ព្រមលុបចោលការរឹតបន្តឹងឲ្យស្របជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសចរណ៍រវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែឧសភា។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2cmmHNe