ថៃ ​សន្យា​ផ្តល់​ក្បាល​រថភ្លើង​ដល់កម្ពុជា​ដើម្បី​ជំរុញការ​ផ្លាស់ប្តូរ​​ពាណិជ្ជកម្ម

ប្រទេស​ថៃនឹង​ផ្តល់​ក្បាល​រថភ្លើង​ដល់​កម្ពុជា​ សម្រាប់​ប្រើប្រាស់​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេភាគី និង​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ។នេះ​បើ​យោង​តាម​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា។ការ​ប្រកាស​ក្បាល​រថភ្លើង​ដែល​រដ្ឋាភិបាល​ថៃ ​សន្យា​ផ្តល់​ជូន​នេះ ស្រប​ពេល​ទៅ​នឹង​ការ​ត​ភ្ជាប់​ផ្លូវ​រថភ្លើង​កម្ពុជា ថៃ នៅ​ដំណាច់​ឆ្នាំ​២០១៦ តាម​ការ​គ្រោង​ទុក។ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/2hrpcjF