​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ សំរាប់​ប្រទេស​ថៃ​ ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ និង​កម្ពុជា​

​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៨​ នឹង​មានការ​បោះ​ឆ្នោត​ចំនួន​បី​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ ដែល​ការ​ទស្សន៍​ទាយភាគ​ច្រើន​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថៃ​ (​ហើយ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​)​ មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​មួយទៀត​នៅ​ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​។​ ទាំងអស់​គ្នា​មាន​កំណែ​មូលដ្ឋាន​នៃ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ដែល​នឹង​កំណត់​លទ្ធផល​។​ ទាំង​អស់នេះ​គឺជា​ការ​សាកល្បង​ដ៏​សំខាន់​សម្រាប់​ប្រជាធិបតេយ្យ​ដែល​មាន​ភាព​ផុយ​ស្រួយ​របស់​តំបន់​។​ …

Tanutam Thawan
https://www.phuketgazette.net/news/big-three-2018-elections-thailand-malaysia-cambodia