បញ្ហា​ប្រឈម​ធំ​នៅ​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​

នៅ​ក្នុង​ខែសីហា​ អង្គការ​ក្នុងស្រុក​ចំនួន​ពីរ​គឺ​ អង្គការ​លី​កាដូ​ និង​សមាគម​ធាងត្នោត​ បាន​ចេញផ្សាយ​ ការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ខូចខាត​ទ្រព្យ​ដាក់បញ្ចាំ​៖​ ការ​បាត់បង់​ដីធ្លី​ និង​ការ​រំលោភ​បំពាន​ក្នុង​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​នៅ​កម្ពុជា​ ដែល​ជា​របាយការណ៍​អំពី​ការ​រីក​ចម្រើន​ប្រកបដោយ​គ្រោះថ្នាក់​នៃ​វិស័យ​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ​របស់​ប្រទេស​។​ របាយការណ៍​បាន​ផ្តោត​លើ​បញ្ហា​មួយ​ដែល​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​បាន​ព្រមាន​អស់​រយៈពេល​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​មក​ហើយ​។​ របាយការណ៍​ដូចនេះ​នឹង​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​មានការ​ប្រតិកម្ម​ទេ​ ប៉ុន្តែ​វា​កាន់តែ​មាន​ភាព​រសើប​សម្រាប់​ការ​អះអាង​ថា​ ប្រជាជន​កម្ពុជា​មានការ​ជំពាក់​បំណុល​កាន់តែ​ច្រើន​ ហើយ​ចំពោះ​យោបល់​ដែល​ថា​ វា​ជួយ​កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រីក្រ​អាច​ត្រូវ​បាន​បំផ្លើស​។​ …

David Hutt
https://thediplomat.com/2019/10/the-macro-challenges-in-cambodias-microfinance-sector/