​គំរោង​ស្រាវជ្រាវ​ចំនួន​ ៣​ របស់​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទទួល​បានការ​គាំទ្រ​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពី​ប្រទេស​បារាំង​

​ប្រទេស​បារាំង​បាន​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ចំនួន​ ៤០​ ម៉ឺន​អឺ​រ៉ូ​ ដើម្បី​គាំទ្រ​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​ចំនួន​ ៣​ ស្តី​ពី​ជំងឺ​រាតត្បាត​កូ​វី​ដ​១៩​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/50721532/three-covid-19-research-projects-in-cambodia-gets-french-financial-support/