រយៈពេលបីថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាង ៦៦៤,០០០ នាក់

អ្នកទេសចរជាង ៦៦៤,០០០ នាក់បានសម្រុកទៅលេងកន្លែងទេសចរណ៍ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសក្នុងអំឡុងរយៈពេលបីថ្ងៃនៃថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអង្គារទី ៥ ខែតុលានិងបានបញ្ចប់កាលពីម្សិលមិញថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា។ …

បុគ្គលិក​ ខ្មែរ​ថា​ម​ស៍​
https://bit.ly/3AmEVVy