មាន​មនុស្ស​បី​នាក់​រង​របួស​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប៉ះទង្គិច​គ្នា​រវាង​សហជីព​ពលកម្ម​ពីរ​

សមាជិក​បី​នាក់​នៃ​សហជីព​សេរី​កម្មករ​ បាន​ចូល​សម្រាក​ព្យាបាល​ក្នុង​មន្ទីរពេទ្យ​ បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​វាយតប់​ដោយ​សមាជិក​នៃ​សហជីព​ដែល​ជា​គូប​ដិ​បក្ស​ ក្នុង​អំពើ​បាតុកម្ម​មួយ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ​នៅ​ក្នុង​រោងចក្រ​ SH​ International​ garment​ ក្នុង​ខណ្ឌ​ពោធិ៍​ សែន​ជ័យ​។​ … ​

អូន ភាព
https://www.cambodiadaily.com/news/three-injured-in-clash-between-rival-labor-unions-85350/