បុរសបីនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីពីការជួញដូរសាច់សត្វក្តាន់

មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើបានឱ្យដឹងថា អាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនបុរសបីនាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធ បន្ទាប់ពីរងឃើញសាច់សត្វព្រៃចំនួនជិត ១៥០ គីឡូក្រាមនៅក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេ។ …

ប៊ុត គឹមសាយ
https://www.cambodiadaily.com/news/three-men-arrested-in-mondolkiri-with-deer-meat-91536/