ក្រសួង​ចំនួន ៣ នឹង​ចាត់វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់​ ចំពោះ​ការ​ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន «ក្លែងក្លាយ» ចាប់​ពី​ថ្ងៃនេះ

ក្រសួង​ចំនួន ៣ នឹង​ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​វិធានការ​ផ្លូវច្បាប់​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី ៥ កក្កដា ២០១៨ នេះ​តទៅ ចំពោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម និង​ម្ចាស់​គេហទំព័រ​ទាំង​ឡាយ​ណា ដែល​បង្ហោះ ឬ ចែក​រំលែក​ព័ត៌មាន «ក្លែងក្លាយ» ជា​ព័ត៌មាន​ដែល​ក្រុម​មន្ត្រី​ចាត់​ទុក​ថា អាច​បង្ក​ឲ្យ​មាន​ចលាចល អសន្តិសុខ​ជាតិ​និង​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ការ​ភាន់​ច្រឡំ​និង​បាត់បង់​ទំនុកចិត្ត​ចំពោះ​ការ​បោះឆ្នោត​ដែល​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ​កក្កដា។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2NrbkmP