សត្វ​ស្លាប​ជាតិ​ចំនួន​ ៣​ របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺ​សត្វ​ត្រយង​យក្ស​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​នៅ​តំបន់​ការពារ​

​នៅ​ក្នុង​ការ​បំពុល​សត្វ​ដោយ​ចេតនា​មួយ​ ធ្វើឱ្យ​សត្វ​ត្រយង​យក្ស​ចំនួន​ ៣​ ក្បាល​ដែល​ស្មើនឹង​ ១​ ទៅ​ ២​ ភាគរយ​នៃ​ចំនួន​សត្វ​ត្រយង​នៅ​ទូ​ទាំង​ពិភពលោក​ត្រូវ​បាន​សម្លាប់​ដែល​វា​ក៏​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​និន្នាការ​ក្នុង​ពិភពលោក​ដែល​គួរ​ឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ​ ខណៈ​អ្នក​អភិរក្ស​កំពុង​កត់សម្គាល់​នៃ​ការ​កើនឡើង​នៃ​ការ​បរបាញ់​ប្រភេទ​សត្វ​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ការពារ​ចាប់តាំងពី​ការ​រីក​រាលដាល​នៃ​ជំងឺ​កូ​វី​ដ​១៩ ​ ដូចដែល​វា​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ប៉ះពាល់​ប្រព័ន្ធ​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​សង្គម​បែប​ប្រពៃណី​នៅ​តំបន់​ជនបទ​។​ …​

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៏
https://www.khmertimeskh.com/50714406/three-of-cambodias-national-bird-the-giant-ibis-killed-in-protected-area/