មនុស្ស​បី​នាក់​ដែល​បាន​លក់​ដី​សម្រាប់​អតីត​យុទ្ធ​ជន​ត្រូវ​បាន​ចាប់ខ្លួន​

​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​អាជ្ញាធរ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​ បាន​ចាប់ខ្លួន​មនុស្ស​បី​នាក់​ត្រូវ​ចោទប្រកាន់​ពី​បទ​ញុះញង់​ឱ្យ​អ្នក​ភូមិ​ចូល​ទៅ​កាន់កាប់​ដី​រដ្ឋ​ដែល​គ្រោង​សម្រាប់​ផ្តល់​ជូន​សមាជិក​កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ​ចូល​និវត្តន៍​ប្រើប្រាស់​។​ …​

ប៉ាវ ស៊ុយ
http://www.khmertimeskh.com/50109478/three-sold-land-veterans-arrested/