ក្រុង​តូ​ក្យូ​គាំទ្រ​ប្រទេស​ភូមា​ និង​កម្ពុជា​តែ​ម្នាក់ឯង​

ប្រទេស​ជប៉ុន​កំពុង​ជីក​រុញច្រាន​ឱ្យ​កាន់តែ​ជ្រៅ​ទៅ​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ​មី​យ៉ា​ន់​ម៉ា​ និង​កម្ពុជា​ ទោះបីជា​សហរដ្ឋអាមេរិក​ និង​អឺរ៉ុប​បាន​បង្កើន​ការ​រិះគន់​ ចំពោះ​ការ​រំលោភសិទ្ធិ​មនុស្ស​ ដោយ​ជ្រើសរើស​យក​ការ​រក្សា​ឥទ្ធិពល​របស់​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ ដោយ​ការ​ដើរតួ​ជា​ជម្រើស​នៃ​កម្លាំង​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​ចិន​។​ …

Saki Hayashi
https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/Tokyo-goes-it-alone-in-support-of-Myanmar-and-Cambodia