ក្រសួងទេសចរណ៍គ្រោងនឹងសាងសង់សាលាបង្រៀនវិជ្ជាជីវៈ

កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងទេសចរណ៍​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​មាន​គម្រោង​សាងសង់​មជ្ឈមណ្ឌល​បណ្តុះបណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ​ពីរ​ ដែល​មួយ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​មួយទៀត​ស្ថិត​នៅ​ខេត្ត​ព្រះ​សីហ​នុ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រឹងប្រែង​មួយ​ ដើម្បី​ពង្រឹង​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ក្នុង​វិស័យ​ទេសចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​។​ …​

ខេង​ សុធា​
https://www.cambodiadaily.com/news/tourism-ministry-to-build-vocational-schools-95017/