​អ្នកទេសចរ​ដែល​មាន​ទិដ្ឋាការ​ផុតកំណត់​ក៏​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​កូ​វី​ដ​-១៩​ ផង​ដែរ​

​ជនបរទេស​ទាំងអស់​ដែល​ជាប់​គាំង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដោយ​មិន​មាន​ជើងហោះហើរ​វិល​ត្រឡប់​ទៅ​ផ្ទះ​វិញ​ ដែល​មាន​ទិដ្ឋាការ​ទេសចរណ៍​ផុតកំណត់​ក៏​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បានការ​ចាក់​វ៉ាក់សាំង​ការពារ​កូ​វី​ដ​-១៩​ ដែរ​។​…

Rhea Mae Soco
https://www.khmertimeskh.com/50842355/tourists-with-expired-visas-also-eligible-for-covid-19-vaccines/