កម្ពុជា​ អាច​ទទួល​ប្រយោជន៍​ជម្លោះ​ពាណិជ្ជកម្ម ​ចិន-US

ខណៈ​ការ​សងសឹក​គ្នា​រវាង​អាមេរិក និង​ចិន​ទាក់ទង​ទៅ នឹង​ពាណិជ្ជកម្ម​ចេះ​តែ​ឡើង​កម្តៅ ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​មួយ​ចំនួន​ទំនង​ជា​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ពី​សង្គ្រាម​ពាណិជ្ជកម្ម​ពី​មហាអំណាច​ទាំង​ ២ ​នេះ​លើ​ការនាំ​ចេញ​ទៅកាន់​ប្រទេស​ទាំង​ ២​។ នេះ​បើ​តាម​អ្នកវិភាគ​។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2KMHhUb