ស្ថាប័ន ២ នឹង​ដាក់​ផែនការ​អប់រំ​ច្បាប់​ដល់​ម្ចាស់​រថយន្ត​ដឹក​កម្មករ

បេឡា​ជាតិ​របប​សន្តិសុខ​សង្គម​សហការ​ជាមួយ​ក្រសួង​សាធារណការ​ និង​ដឹក​ជញ្ជូន​នឹង​ដាក់​ផែនការ​ចុះ​បង្រៀន​​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ដល់​ម្ចាស់​ រថយន្ដ​ដឹក​កម្មករ និង​ជំរុញ​ឲ្យ​ពួកគេ​ប្រឡង​យក​ប័ណ្ណ​បើកបរ​ដើម្បី​ចៀសវាង​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ កម្មករ​សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​ក្រោយពី​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​កើតឡើង​ជា​បន្ត​ បន្ទាប់​រួច​មក។ …

ឡាយ សាមាន
http://bit.ly/1PeNMcR