កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ហុងគ្រីនាំយកវិយោគទុនបរទេសចូលស្រុក

អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោក ផៃ ស៊ីផានបានឱ្យដឹងថា កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិង ហុងគ្រីនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅកាន់រដ្ឋសភាក្នុងសប្តាហ៍នេះ បន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី កាលពីថ្ងៃសុក្រ។ …

ក្រុមការងារភ្នំពេញបុស្តិ៍
http://www.phnompenhpost.com/business/treaty-aims-attract-secure-hungarian-fdi