ម្ចាស់​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​កាន់​លោក​ហ៊ុន​សែន​ដើ​ម្បិ​ស្នើរ​សុំ​កាត់​បន្ថយពន្ធ​នាំ​ចូល​

ម្ចាស់​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ជាង​៤០០​នាក់​និង​អ្នកបើកបរ​បាន​ប្រមូលផ្តុំ​គ្នា​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ ដើម្បី​ស្នើរ​សុំ​ឱ្យ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​របស់​លោកនាយក​ រដ្ឋមន្ត្រី​ហ៊ុន​សែន​ជួយ​កាត់​បន្ធូរ​បន្ថយពន្ធ​និង​អនុញាតិ​ការ​បើកបរ​រថយន្ត​ខាងស្តាំ​ដៃ​របស់​ពួក​គេ​ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​បាន​បដិសេធ​និង​បាន​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​ត្រឡប់​មក​វិញ​ ជាមួយនឹង​ឯកសារ​ជា​ច្រើន​ផ្សេង​ទៀត​។​ …​

បែន​ សុខហ៊ាន
https://www.cambodiadaily.com/news/truckers-petition-hun-sen%E2%80%88for-import-tax-cut-99099/