គ្រូម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភបំពាននិស្សិតវ័យក្មេង

គ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឯកជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងមួយរូបបានសារភាព ការរំលោភបំពានទៅលើសិស្សស្រីម្តងហើយ ម្តងទៀតជាច្រើននាក់ ដែលមានអាយុក្មេងបំផុតត្រឹម៦ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារ នេះបើយោងតាមពាក្យសម្តីរបស់ មន្ត្រីមួយរូបបានឱ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធ។ …

ប៊ុត គឹមសាយ
https://www.cambodiadaily.com/news/tutor-arrested-for-molesting-young-students-103248/