ក្រុមហ៊ុនពីរគ្រោងនឹងបង្កើតផ្លូវហាយវ៉េទៅកាន់ព្រំដែនឡាវ និងថៃ

យោង​តាម​របាយការណ៍​ក្នុងស្រុក​មួយ​បានឲ្យដឹង​ថា ​ក្រុមហ៊ុន​ពីរ​បាន​បង្ហាញ​គម្រោងការ​វិនិយោគ​របស់​ខ្លួន ​ដើម្បី​សាងសង់​ផ្លូវ​ហា​យ​វ៉េ​ពី​ភ្នំពេញទៅ​ព្រំដែន​ឡាវ​ និង​ថៃ​។​ …​

ខាន សុភីរម្យ
http://www.akp.gov.kh/?p=106885