​សហរដ្ឋអាមេរិក​មើលឃើញ​ថា​ ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​របស់​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​គ្រប់គ្រាន់​

សហរដ្ឋអាមេរិក​បាន​និយាយ​កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​មិន​បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ឱ្យ​បាន​គ្រប់គ្រាន់​នូវឡើយ​ទេ​ ដោយ​បន្សល់​ទុក​នូវ​ប្រជាជាតិ​អាស៊ី​ដែល​ប្រឈម​នឹង​ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច​ លុះត្រាតែ​មានការ​ចាត់វិធានការ​យ៉ាង​រឹង​មាំ​។​ របាយការណ៍​ស្តី​ពី​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ឥទ្ធិពល​បាន​និយាយ​ថា​ អំពើ​ពុក​រលួយ​រារាំង​ដល់​ការ​អនុវត្ត​ច្បាប់​ បណ្តឹង​ និង​ការ​ផ្តល់​សេវា​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ ដែល​បាន​ទម្លាក់​ចំណាត់ថ្នាក់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ពី​លំដាប់ថ្នាក់​ទី​២​ ដល់​លំដាប់ថ្នាក់​ទី​២​ក្រោម​ការ​តាមដាន​ ដែល​មួយ​ជំហាន​ខ្ពស់​ជាង​លំដាប់ថ្នាក់​ទី​៣​ ដែល​ជា​លំដាប់​ថ្នាក់ទាប​បំផុត​។​ …​

Matt Blomberg
https://www.reuters.com/article/us-usa-trafficking-cambodia/u-s-sees-cambodias-anti-trafficking-efforts-floundering-idUSKCN1TL21Q