ចក្រភពអង់គ្លេសសន្យានឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍បន្ថែម

រាជរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានសន្យាបង្កើនចំនួនអាហារូបករណ៍ទៅកាន់និស្សិតកម្ពុជា។ពួកគេក៏បានសន្យានឹងផ្តល់ជំនួយដល់តុលាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម ក៏ដូចជាជួយដោះស្រាយបញ្ហាមីនផងដែរ ។ …

Ban Sokrith and Phun Chan Ousaphea
http://www.khmertimeskh.com/news/12155/uk-pledges-to-provide-more-scholarships/