ផែនទីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមនឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ

ស៊េរីនៃផែនទីដែលបង្ហាញពីព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម និងគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយ ដើម្បីជួយសម្រួល ក្នុងដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាចម្រូងចម្រាសព្រំដែនអន្តរជាតិ។ …

Ros Chanveasna
http://www.khmertimeskh.com/news/14393/un-border-maps-arrive-next-week/