លោកស្រី​ រ៉ូណាស្ម៊ីត ​បារម្ភ​ពី​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​នៅ​កម្ពុជា

អ្នករាយការណ៍​ពិសេស​អង្គការ សហប្រជាជាតិ​ទទួល បន្ទុក​សិទ្ធិមនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា​លោកស្រី​ រ៉ូណា ស្ម៊ីត កាលពី​ម្សិលមិញ​បាន​សម្ដែង​ការ​បារម្ភ​ជាថ្មី​អំពី​ «​ស្ថានភាព​នយោបាយ​នៅ​កម្ពុជា​» បន្ទាប់ពី​មាន​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​ និង​ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ខណៈ​លោកស្រី​ទើប​មក​ធ្វើ​ទស្សនកិច្ច​កម្ពុជា​ជា​លើក​ដំបូង​ បន្ទាប់ពី​មាន​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​ក្រសួង​យុត្តិធម៌​បាន​ការពារ​ការ​​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​នេះ​ដោយ​សំអាង​ថា «​ផ្អែក​លើ​ទិដ្ឋភាព​សេដ្ឋកិច្ច សង្គម វប្បធម៌​ និង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​របស់​កម្ពុជា​»​។ …

បែន សុខហ៊ាន and Ananth Baliga
http://bit.ly/2FrfbPJ