ការិយាល័យ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អង្គការសហប្រជាជាតិ​សម្តែង​ការ​បារម្ភ​ពី​ចំណាត់ការ​លើ​សកម្មភាព​នយោបាយ​

​នៅ​ថ្ងៃនេះ​ ការិយាល័យ​អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ បាន​សម្តែង​ការ​បារម្ភ​ពី​ស្ថានភាព​កាន់តែ​អាក្រក់​របស់​អ្នកនយោបាយ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ និង​សកម្មជន​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ ហើយ​បាន​សង្កត់ធ្ងន់​ថា​ សិទ្ធិ​ប្រមូលផ្តុំ​ដោយ​សន្តិវិធី​ និង​សេរីភាព​នៃ​ការ​សម្តែង​មតិ​ គឺជា​របស់​ជនគ្រប់រូប។​… ​

បុគ្គលិកសារព័ត៌មាន Big News Network
http://www.bignewsnetwork.com/news/238122383/un-rights-office-voices-concern-at-clampdown-on-political-activism-in-cambodia