អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ទប់ស្កាត់​ការ​ប្រឈ្លោះ​ និង​បៀតបៀន​យុវជន​ប្រើប្រាស់​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​

អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ (UNICEF)​ ដែល​ជា​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ធ្វើការ​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​និង​សុខុមាលភាព​កុមារ​ បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​សកម្មភាព​រួម​គ្នា​ទប់ស្កាត់​ការ​រករឿង​ឈ្លោះ​ និង​បៀតបៀន​លើ​យុវជន​កម្ពុជា​ដែល​កំពុង​ប្រើប្រាស់​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​។​ ក្នុង​ទិវា​សុវត្ថិភាព​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៥​ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​ អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ​ បាន​ចេញ​សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​មួយ​ ដោយ​រំឭក​ដល់​ការ​ពិនិត្យ​មើល​ទ្បើ​ង​វិញ​នូវ​ការ​យកចិត្តទុកដាក់​អំពី​សិទ្ធិ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ឌី​ជី​ថ​ល​របស់​កុមារ​ ក្រោយ​រយៈពេល​៣០​ឆ្នាំ​នៃ​ការ​អនុម័ត​អនុសញ្ញា​ស្តី​ពី​សិទ្ធិ​កុមារ​ និង​ការ​បង្កើត​ប្រព័ន្ធ​អ៊ី​ន​ធឺ​ណេ​ត​។​ …

កាន់ វិច្ឆិកា
https://khmer.voanews.com/a/unicef-calls-for-concerted-action-to-prevent-bullying-and-harassment-against-young-online-users/4773590.html