កម្មករ​ ១០០០ ​នាក់​តវ៉ា​បន្ទាប់ពី​វិល​ត្រឡប់​មកពី​បោះឆ្នោត

កម្មករ​ប្រមាណ ១០០០ នាក់​នៅ​ក្នុង​ចំណោម ១៩៥០ ​នាក់​នៅ​រោងចក្រ​សៅលែនខេមបូឌា (Southland Cambodia Co, Ltd) បាន​ផ្ទុះ​ការ​តវ៉ា​ចាប់​តាំងពី​ថ្ងៃ​អង្គារ និង​បន្ត​រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃ​ពុធ​ម្សិលមិញ​បន្ទាប់ពី​វិល​ត្រឡប់​មកពី​បោះឆ្នោត ដោយសារ​តែ​មិន​សុខ​ចិត្ត​នឹង​រោងចក្រ​ដែល​កាត់​ថ្ងៃ​ឈប់​សម្រាក​ដំណាច់​ឆ្នាំ។​ …

បុគ្គលិកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍
http://bit.ly/2r4c8Xi