សហជីព​កំណត់​តួលេខ​ ២២,២ ​ដុល្លារ​​សម្រាប់​ចរចា​ដំឡើង​ឱ្យ​កម្មករ​ឆ្នាំ​ ២០២២

តំណាង​សហជីព​ទាំង​ ១៧ ដែលមាន​ក្នុង​ក្រុមការងារ​ចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល បាន​សម្រេច​ឯកភាព​រួមគ្នា​កំណត់​យក​តួលេខ ២២,២ ​ដុល្លារ​អាមេរិក ដើម្បី​ដាក់​ស្នើ​ក្នុង​ការចរចា​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​របស់​កម្មករនិយោជិត​ផ្នែក​វាយនភណ្ឌ​កាត់ដេរ និង​ផលិត​ស្បែកជើង​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០២២​។ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-07-0934-223139.html