សាកលវិទ្យាល័យចូលរួមក្នុងការច្នៃប្រឌិតវិស័យកសិកម្មថ្មី

កសិករ​ដាំ​ស្រូវ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ជាមួយ​ការ​ប៉ះពាល់​ដោយសារ​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​ដ៏​អាក្រក់​នៅ​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​កម្ពុជា​ថ្មីៗ​នេះ​ និង​ភាព​ទ្រុឌ​ទ្រម​នៃ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ធ្វើ​ឱ្យ​មានការ​លំបាក​ដល់​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ និង​លក់​ផលិតផល​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​ សាកលវិទ្យាល័យ​នានា​នៅ​កម្ពុជា​ និង​នៅ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​រួម​កម្លាំង​គ្នា​ដើម្បី​ជួយ​ដល់​កសិករ​អភិវឌ្ឍ​ និង​សម្លឹង​មើលទៅ​កាន់​អនាគត​។​ …​

Safiya Charles
http://www.khmertimeskh.com/news/30110/universities-in-agricultural-innovation/