ការ​រួម​ភេទ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព​ជាមួយ​ដៃគូ​ផ្ទាល់ខ្លួន​កំពុង​មាន​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​អ្នក​ស៊ី​ផ្លូវភេទ​

​ច្រើន​ជាង​ ៨៦​ ភាគរយ​នៃ​អ្នក​រកស៊ី​ផ្លូវភេទ​ចំនួន​ ៣,១៥១​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ស្ទាបស្ទង់​មតិ​នៅ​ទូ​ទាំង​ខេត្ត​ចំនួន​ ១៨​ បាន​និយាយ​ថា​ពួក​គេ​ប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យ​ជា​ទៀងទាត់​ជាមួយ​អតិថិជន​របស់​គេ​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​សិក្សា​មួយ​ដែល​បាន​ចេញផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដោយ​មជ្ឈមណ្ឌល​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​ជំងឺអេដស៍​ សើរ​ស្បែក​ និង​កាមរោគ​។​ យ៉ាងណាមិញ​ មជ្ឈមណ្ឌល​នេះ​ក៏​បាន​រក​ឃើញ​ថា​ មាន​តែ​អ្នក​រកស៊ី​ចំនួន​ ២៧​ ភាគរយ​ប៉ុណ្ណោះ​ដែល​ប្រើប្រាស់​ស្រោមអនាម័យ​អំឡុង​ពេល​រួម​ភេទ​ជាមួយ​ប្តី​របស់​ពួក​គេ​ មិត្ត​ប្រុស​ ឬ​ដៃគូ​ជាក់លាក់​របស់​ពួក​គេ​។​ …​

Janelle Retka
https://www.cambodiadaily.com/news/unsafe-sex-personal-partners-endangering-sex-workers-130245/