​លំហូរ​ចេញ​នៃ​កម្មករ​ដែល​មិន​អាច​បញ្ឈប់​បាន​បន្ថយ​ការ​រំពឹង​ទុក​នា​ពេល​អនាគត​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា

​ថ្វីបើ​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ចុង​ក្រោយបង្អស់​របស់​ប្រទេស​ថៃ​ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​លំហូរ​ជន​ចំណាកស្រុក​ក៏​ដោយ​ ក៏​កម្មករ​មក​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ ខណៈ​ដែល​ពួក​គេ​ព្យាយាម​គេច​ចេញពី​សេដ្ឋកិច្ច​ដែល​ផ្តល់​រង្វាន់​តិចតួច​សម្រាប់​ការងារ​របស់​ពួក​គេ​។​ …

Danielle Keeton-olsen
https://asia.nikkei.com/Spotlight/Drifting-Cambodia/Unstoppable-worker-outflow-dims-Cambodia-s-future-prospects