សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិកកំពុង​តែ​ចាញ់​ ដោយ​បង្ខំ​ប្រទេស​នានា​មិន​ឲ្យ​ចូលរួម​ធនាគារ​អាស៊ី​

រដ្ឋបាល​ប្រធានាធិបតី​ អូ​បា​ម៉ា​ កំពុង​តែ​ដាក់​សម្ពាធ​ទៅ​លើ​សម្ព័ន្ធមិត្ត​ខ្លួន​ ដូច​ជា​ ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ ប្រទេស​ជប៉ុន​ និង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ខាងត្បូង​ មិន​ឲ្យ​ចូលរួម​ធនាគារ​វិនិយោគ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​អាស៊ី​ ដែល​វ៉ា​ស៊ី​ន​តោន​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​គូប្រជែង​មាន​សក្តានុពល​ជាមួយនឹង​ ធនាគារពិភពលោក​ និង​ធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ ដែល​គ្របដណ្តប់​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ដោយ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ប្រទេស​ជប៉ុន​ និង​បណ្តា​ប្រទេស​អភិវឌ្ឍន៍​ផ្សេង​ទៀត​។​…​

Chen Weihua
http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2015-03/16/content_19817978.htm