មន្ត្រី​ទូត​អាមេរិក​ សរសើរ​វិស័យ​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា

​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋអាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លោក Patrick Murphy បាន​វាយតម្លៃ​ខ្ពស់​ចំពោះ​ការរីកចម្រើន​លើ​វិស័យ​ឌីជីថល​នៅ​កម្ពុជា​ ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ពុជា​ជា​ប្រទេស​មាន​អត្រា​អ្នកប្រើប្រាស់​ទូរស័ព្ទ​ច្រើន​មួយ​នៅក្នុង​តំបន់​ដែល​អាមេរិក​មាន​បំណង​ពង្រីក​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ផ្នែក​នេះ​​ឲ្យ​រឹតតែ​ប្រសើរ​ថែមទៀត ។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
https://bit.ly/2rZd2FF