រដ្ឋមន្ត្រី​​ការបរទេស​​លើក​ឡើង​ថា សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រាប់​ឱ្យ​កម្ពុជា​​បន្តទទួល​យក​និរទេស​ជន

លោក ប្រាក់ សុខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានមានប្រសាសន៍កាលពីម្សិលមិញថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឱ្យកម្ពុជាបន្តទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវបាននិរទេសពីសហរដ្ឋអាមេរិក ថ្វីបើកម្ពុជាបានស្នើសុំម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីចរចាឡើងវិញជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងនិរទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរក្ដី។ …

ឆន ភារុណ
http://www.cambodiadailykhmer.com/37402