អតីត​អ្នក​លក់​ចោទ​នាយក​សាលា​ស្តីទី​ថា លក់​ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ

អតីត​អ្នក​លក់ដូរ​នៅក្នុង​​វិទ្យាល័យ​ ហ៊ុន សែន បូរី ១០០ ខ្នង ក្នុង​ខណ្ឌ​សែនសុខ​បាន​ចោទ​នាយក​ស្តីទី​សាលា​នេះ​ថា​បាន​លួច​លក់​ ទ្រព្យសម្បត្តិ​រដ្ឋ​តម្លៃ​ជិត​ ២​ ពាន់​ដុល្លារ និង​ទារ​លុយ​ពី​សិស្ស​រហូត​ដល់​ ១០០ ដុល្លារ​ពេល​ផ្លាស់ប្តូរ​ចេញ​ និង​ចូល​សាលារៀន​នេះ​ប៉ុន្តែ​​សាលា​បាន​បដិសេធ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នោះ​។ …

ផាក់ ស៊ាងលី
http://bit.ly/1SwdZcT