ជន​រង​គ្រោះ​ដោយសារ​ការ​បាញ់ប្រហារ​ ធ្វើ​ញត្តិ​ទាមទារ​ឱ្យ​មានការ​ចាប់ខ្លួន​ជន​ដៃដល់​

ជន​រង​គ្រោះ​បី​នាក់​ ដែល​រង​របួស​ដោយ​ការ​បាញ់ប្រហារ​ជា​សាធារណៈ​មួយ​ កាលពី​ដើមឆ្នាំ​២០១២​ បាន​ស្នើ​សុំ​ឱ្យ​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី​ធ្វើ​អន្តរាគមន៍​ និង​តាម​រក​អតីត​អភិបាល​ ដែល​ត្រូវ​ចោទប្រកាន់​ពី​បទល្មើស​។​…​

នៅ វណ្ណារិន
http://www.voacambodia.com/content/victims-of-shooting-petition-for-arrest-of-their-assailant/2880176.html